Leie av lokaler

*Scroll down for English

RETNINGSLINJER FOR EKSTERNE KURSHOLDERE

Arendal tangoklubb er åpen for innspill fra kursholdere som ønsker å arrangere kurs i våre lokaler. Alle forespørsler må godkjennes av klubbens styre. Lokalet er ikke tilgjengelig for festarrangementer. I tillegg gjelder følgende retningslinjer:  

Tangoarrangementer:

 • Klubbens vanlige tider er tirsdager 20.00-22.00 (begynnerkveld) og onsdager 29.30-22.00. Torsdager 19.00-22.00 er ikke tilgjengelige. Andre tider (ukedager eller helger) kan diskuteres. Utenfor sesongen er flere tider åpne.
 • Alle forespørsler sendes til arendaltango@gmail.com senest 3 (tre) uker før planlagt kursstart.
 • Informasjon om kursinnhold, nivå og fotomateriale for promotering skal sendes til samme emailadresse senest 2 (to) uker innen planlagt kursstart.
 • Arendal tangoklubb er ansvarlige for at lokaler er klare til bruk og promotering (2 emailer sendt til klubbens medlemmer og naboklubber, samt annonsering på egne nettsider og via Facebook).
 • Leiepris for lokalene er kr. 150 per time.
 • Rengjøring etter kurs må påregnes.

Andre arrangementer (annen dans, yoga o.l.):

 • Tirsdager 20.00-22.00, onsdager 19.30-22.00 og torsdager 19.00-22.00 er ikke tilgjengelige. Andre tider (ukedager eller helger) kan diskuteres. Utenfor sesongen er flere tider åpne.
 • Alle forespørsler sendes til arendaltango@gmail.com senest 2 (to) uker før planlagt kursstart.
 • Leiepris for lokalene er kr. 150 per time.
 • Rengjøring etter kurs må påregnes.

 

GUIDELINES FOR EXTERNAL INSTRUCTORS

Arendal tango club is open for external instructors to organise courses and workshops in our location. All requests must be approved by the club’s board. Additional guidelines are as follows:

Tango events:

 • Regular evenings are Tuesdays 2000-2200 (beginners) and Wednesdays 1930-2200. Thursdays 1900-2200 are not available. Other times (weekdays or weekends) can be discussed.
 • All requests are to be sent to arendaltango@gmail.com 3 (three) weeks before course dates at the latest.
 • Information about course content, level, and photographs/visual material for advertisement is to be sent to the above-mentioned email address 2 (two) weeks before course dates at the latest.
 • Arendal tango club is responsible for providing the venue ready for use and for advertising the course(s)/workshop(s) (2 emails sent to the club’s members and neighbouring clubs, plus advertisement on website and Facebook).
 • Rental price is 150 NOK per hour.
 • Cleaning is expected after the event.

Other events (dance, yoga, or similar):

 • Tuesdays 2000-2200, Wednesdays 1930-2200, and Thursdays 1900-2200 are not available. Other times (weekdays or weekends) can be discussed. More times open during off-season.
 • All requests are to be sent to arendaltango@gmail.com 2 (two) weeks before course dates at the latest.
 • Rental price is 150 NOK per hour.
 • Cleaning is expected after the event.