Bennie har besøkt Arendal tangoklubb med jevne mellomrom i nesten 20 år og vi er glade for å ha ham med oss igjen så snart! Bennie er fra Nederland og har sin bakgrunn i moderne dans og de siste 20 årene har han tatt denne bakgrunnen med seg inn i tangoens verden. Han er dedikert og inspirert lærer som er opptatt av vi skal bli den beste utgaven av oss selv i tangoen. Gjennom kurset vil Bennie utvikle temaet ‘Story’ sammen med oss.

Han forteller meg egne ord:  ‘STORY’……..We relate to one another by stories, and Tango (the Argentine version of it) takes a very special place in that world. These are stories that talk in rhythm and flow, all we need is to read through the senses. So we develop our listening, sensing and feeling, to tell and receive stories in our dance.

Programmet for videregående:

Tirsdag 15. nov kl 20:30 – 22:00: A beginning

Onsdag 16. nov kl 18:30 – 20:00: Ledet practica, Drop-in.

Fredag 18. nov kl 18:30 – 20:00: Rhythm

Lørdag 19. nov kl 14:30 – 16:30 – Tango Vals kurs: Flow

Søndag 20. nov kl 14:30 – 16:00: Elasticity

Tirsdag 22. nov kl 20:30 – 22:00: Circularity

Onsdag 23. nov kl 18:30 – 20:00: Ledet practica, Drop-in

Info om ledet practica på onsdagene: Prøv å komme med en partner for å jobbe med pardans eller kom for å jobbe med individuell teknikk. En annen mulighet er å finne en fører som kan dele på to følgere. Bennie vil være tilgjengelig for å gi veiledning og tips til de som kommer med noe de trenger hjelp med.  Utgangspunktet er at alle skal jobbe med våre egne utfordringer med litt innspill fra Bennie og god tid til å øve individuelt.