tango Nyttår 2019

Vi har gjort noen endringer fra 1.1.2019.

Onsdager har vi også gjort noen endringer. Det er mange år siden vi sist regulerte opp inngangsprisen. For å holde tritt med indeksregulering av husleien vår setter vi opp prisen på onsdager til kr 60,-. For å gjøre det enklere for deg å betale med VIPPS har vi etablert VIPPS «butikk» det vil si at arrangementer osv. ligger inne som forhåndsdefinerte valg. Samtidig har vi fjernet påslag for å betale med VIPPS slik vi hadde før.

En endring til er at timen fra 19-20 på onsdager forbeholdes ren øving enten organisert selv eller repetisjon av helgekurs. Så de som vil øve om og om og om igjen til det sitter må komme kl 19:-) Kl 20-22 kjører vi Milonga. Det skal selvalgt være lov å øve også på onsdager fra 20-22 men da prøver man å ikke være i veien for de som bare vil danse.

Medlemskap i klubben er kr 400 i året også for 2019.