Det er litt ulikt hva tangoklubber rundt om velger av restriksjoner og føringer for sine aktiviterer når de fleste nå har åpnet opp igjen for aktivitet etter en lang koronaperiode uten tango.

Da vi startet våre aktiviteter i august ble styrets beslutning rundt dette formidlet via epost, web og på FB. Det kan jo være at noen ikke har fått dette med seg og da tenkte vi det kan være greit å minne om det igjen 🙂

Styret i Arendal tangoklubb følger de nasjonale og lokale reglene og anbefalingene. Dans går inn under breddeidrett. Trinn 3 i regjeringens gjenåpning av samfunnet åpnet for voksne i breddeidretten. Helse Norge sier dette om organisert idretts- og fritidsaktiviteter: Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Siden det ikke lenger stilles krav til 1 meters avstand under gjennomføring av aktivitet så har styret i Arendal tangoklubb valgt å ikke legge føringer for hvorvidt dansere skal bytte partner eller ikke, det må bli opp til den enkelte. Vi har bedt om åpenhet og respekt rundt dette tema med bytting av partner eller ikke da det kan føles veldig forskjellig fra menneske til menneske.

Det er ikke nasjonale eller lokale krav til registering av koronapass for vår aktivitet. Når det gjelder vaksinering så er det frivillig og en privat avgjørelse som vi respekterer og vi kommer ikke til å be om å fremvise koronapass for å komme inn på våre faste aktiviteter. Skulle de nasjonale/lokale reglene eller anbefalingene endre seg så kan det selvfølgelig medføre endringer i det vi har besluttet.