Aktiviteter avlyst til over påske

Syret har besluttet å avlyse faste ukentlige aktiviteter til over påske grunnet smittesituasjonen og anbefalinger fra Arendal kommune.

Vi har forsøkt å holde aktivitet i gang tirsdager og onsdager i det siste med tiltak som maks antall og andre smitteverntiltak. Som dere vet var planen vår var å fortsette med dette fremover.
Tirsdag 23.februar kom regjeringen med nye nasjonale smitteverntiltak, blant annet anbefaling om at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.
Dette gjorde oss litt usikre på planen vår om å holde aktiviteten i gang. Vi har derfor vært i kontakt med Helene Rakeie (kommuneoverlege) om situasjonen.Hun er veldig tydelig på at Arendal kommune per nå anbefaler at det kun er deltakere fra samme kommune som deltar på arrangementer og at man ikke blander kommuner. Videre påpeker hun at dette er ekstra viktig i tiden vi står i nå med høyt smittetrykk i Kristiansand samt mutert virus.

Styret finner det svært vanskelig å arrangere når vi må ekskludere medlemmer fra andre kommuner enn Arendal. Vi ønsker å følge nasjonale smitteverntiltak sammen med Arendal kommune sin tydelige anbefaling og har derfor bestemt at vi stenger ned til over påske.Det vil si at det dessverre ikke blir tango på tirsdag eller onsdag denne uken og til over påske. Det blir heller ikke mulig for klubbens medlemmer å låne lokalet til egentrening i denne perioden.

Vi beklager veldig, men håper dere har forståelse for dette. Vi kommer med informasjon dersom ting skulle endre seg til det bedre.
På den positive siden planlegger styret for «full trøkk» fra høsten av og håper og ber om at det kan foregå uten noe form for restriksjoner:-)Hold ut! 🙂 Vi er snart der at vi alle kan møtes og danse sammen igjen:-)